LOGOUT
Bespaarchallenge De Zeven Zonden: VoorwaardenDeze voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van de Bespaarchallenge De Zeven Zonden van Natuur & Milieu (Arthur van Schendelstraat 600, 3511 MJ Utrecht). De deelnemer stemt in met de actievoorwaarden van de Bespaarchallenge die als volgt luiden:

Bespaarchallenge:
1. Aan de Bespaarchallenge kan worden deelgenomen door personen die meerderjarig zijn en door personen die minderjarig zijn (jonger dan 18) indien zij schriftelijke toestemming van een ouder hebben;
2. De Bespaarchallenge loopt van 16 oktober 2017 tot en met (ten minste) 17 november 2017.
3. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de Bespaarchallenge. Natuur & Milieu mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld. De persoonsgegevens zullen gebruikt worden om:
- Tijdens de Bespaarchallenge 7 dagen een mail te versturen, waarin de deelnemer gevraagd wordt of de challenge die dag gelukt is;
- De deelnemer ontvangt aan het einde van de Bespaarchallenge een mail met hierin de totale besparing die de challenge opgeleverd heeft;
- De deelnemer ontvangt aan het einde van de totale challenge wat alle deelnemers gezamenlijk bespaard hebben;
De Deelnemer heeft het recht om te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te wissen, beperken, rectificeren, bezwaar te maken tegen verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om de toestemming in te trekken en klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
4. De deelnemer geeft toestemming aan Natuur & Milieu en Greenchoice om eventueel na afloop van de Bespaarchallenge benaderd te worden voor andere acties en aanbiedingen;
5. De deelnemer kan te allen tijde zich uitschrijven voor de nieuwsbrief van Natuur & Milieu alsmede die van Greenchoice. Dit kan via de link in de nieuwsbrief of via info@natuurenmilieu.nl
Deelname
6. De deelnemer kan zich elke dag van de week inschrijven voor de Bespaarchallenge, tot zeven dagen voorafgaand aan het einde van de actie;
7. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Bespaarchallenge kunnen van deelname worden uitgesloten;
Algemeen
8. Natuur & Milieu heeft het recht om de Bespaarchallenge naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te beƫindigen, te onderbreken of te wijzigen;
9. Natuur & Milieu of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Bespaarchallenge;
10. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Door mee te doen aan De Zeven Zonden, ga je akkoord met het cookie gebruik. Dit is nodig om het eindresultaat te kunnen berekenen.
OK

Mede mogelijk gemaakt door: